Salta al contingut de la pàgina principal

Ernest Contreras

[...]Antoni Miró reivindica, per al treball artístic, la categoria humana del treball manual. I aquest és el motiu pel que totes les seues obres, tant aquelles que temàticament s’hi relacionen amb l’home circumstanciat —Vietnam, la fàbrica, l’ànsia de llibertat— com les que abstrauen de qualsevol circumstància històrica —els papers arruats, la geometria metàl·lica— hi siguen signades, pregonament i càlidament signades, per una actitud positiva: restituir a l’art la seua condició d’exercici quotidià, d’autèntica activitat humana.
Text complet
DONA, 1968 (Ferro, 39x36x24) Antoni Miró

Altres textos de l'autor referits a Antoni Miró