Salta al contingut de la pàgina principal

Avui, celebració del 9 d’Octubre

Jordi Botella

(A Antoni Miró)

Avui, celebració del 9 d’Octubre

No m’és difícil d’evocar les hosts

Cristianes assetjant des d’abril murs

I ravals a fi d’obrir pas al rei.

 

En canvi aquest silenci del matí

Festiu em fa més mandra que altra cosa:

Ni trucar Laura se m’acudeix ara.

 

Guaite de reüll els llibres d’història

Mentre em ve el reglot d’un güisqui nocturn

I pense en els avantpassats rendits

A l’arma aragonesa i llur croada

Mercenària.

 

Em pregunte: «quina gesta

festegem hui: victòria o derrota?»