Salta al contingut de la pàgina principal

La ciutat, un esdeveniment

La vida en les ciutats té un caràcter col·legiat, així com aquesta, la vida, pot estar un gran esdeveniment perquè moltes de les seues possibilitats convergeixen a l’àmbit ciutadà. L’existència s’hi recreix a cada passa i s’hi manifesta la potència, o la pulsió, de la civilitat. La ciutat també és un gran esdeveniment perquè s’hi construeix en cada moment històric amb la destresa que marca la modernitat. I la ciutat que s’abandona a la seua sort resta condemnada al fracàs, doncs qui en fa desistiment de les seues obligacions mor davant dels imperatius del futur.

I és un vertader esdeveniment que cada ciutadà, més o menys compromès amb la «comunitat», puga desenvolupar el seu treball, i que s’hi manifeste útil per als demés. I per extensió el creatiu, en estat pur, té la missió d’interpretar la realitat, i de servir-la amb els perfils justos per al creixement crític de la consciència col·lectiva. I la ciutat és un esdeveniment perquè és el marc de referència de la lluita dels hòmens per nodrir-se de l’essència d’humanitat. El carrer és també un esdeveniment de color, de música, de transacció econòmica, de ritme i de velocitat, de presses i, tal vegada, de cultura de combat.

Ara, l’artista, des de la seua subjectivitat, des de la seua peculiar manera de mirar-se el món i les coses, ens indueix a la reflexió per a que duguem a terme la nostra lectura en llibertat. No caldrà, així doncs, donar resposta a allò desconegut. Només la reflexió i la proximitat. L’artista, en l’interval urbà, dialoga amb la matèria i amb l’espai, obrint-nos les portes del somni, o potser de l’horitzó d’un món ideal. I l’art modern, amb una nova discursivitat, que defuig el reduccionisme del manierisme representatiu, coopera amb la necessitat d’abraçar la bellesa.

Josep Sou

Necròpolis (dia i nit), 2010 Nova York (Acrílic s/llenç 162 x 228-Díptic) Antoni Miro