Salta al contingut de la pàgina principal

Antoni Miró

Jens Hagen

En l’obra d’Antoni Miró, apart del compromís social i polític, sempre està present la voluntat de conjugar i experimentar nous mitjans d’expressió. És una continuada denúncia contra el feixisme segregacionista, una petició de llibertat, humanitat, independència nacional i cultural.

Seus títols palesen el racisme -que patim-, la misèria, la guerra, i com a rerefons, amb un desig explícit: l’esperança.

Quan ens parla sobre la violació dels drets humans -arreu del món- no en parla sols de l’opressió a Estats Units de Nord-amèrica o a Xile, sinó que demana al mateix temps la llibertat de tothom, i fonamentalment, la del seu propi país.

EL DÒLAR ANTONI MIRÓ

Altres textos referits a Antoni Miró

Anar a textos