Salta al contingut de la pàgina principal

Museus (2003-2009) Subsèrie

Antoni Miró ens ofereix la seua particular visio dels museus visitats. L'artista s’acosta d'aquesta manera a la institució museística corn a espectador, però alhora transfereix a les pintures l’experiència viscuda, per relatar la seua pròpia experiència. Ens trobem així amb un nou model de joc d'espills, de mirada revertida, de confluència d'interessos i d'interpretacions combinades entre el qui mira i el qui és observat. L’operació té repercussions constants. Nosaltres, corn a espectadors de les peces de Miró, ens instal·lem en un entorn reconduït, ja que hi ha la possibilitat de veure les obres del pintor, de nou, en un museu.

Veure en la cronologia