Salta al contingut de la pàgina principal

Suite eròtica (1994) Subsèrie

Amb la «Suite Eròtica», el vernís del temps recobra un desacostumat vigor (és a dir, de recuperació de la coloració antiga de gots i atuells de la Grècia clàssica) en quedar impresa en la modernitat de l’avui (temporalitat actual) i revestir en les seus formes gravades —de nítids contorns i perfils, de màgics i globalitzadors tons rogencs i negre ala-de-corb, amb alguns tocs de vermells o groc— fragmentàries escenes de desbordant sexualitat recreades per Miró.

Veure en la cronologia