Salta al contingut de la pàgina principal

Amèrica Negra (1972) Sèrie

…No és suficient amb el gest, per molt entendridor que resulte. D’ací que l’Amèrica Negra que recull Antoni Miró, la imatge que ens comunica, participe alhora d’un manifest impuls ètic, en el qual la solidaritat adquireix naturalesa pel seu suport en situacions paral·leles, ací i allà, la violència solapada, l’opressió, la por i l’odi.

Veure en la cronologia