Salta al contingut de la pàgina principal

Manuel Vicent

[...] La ironia és un instrument dialèctic essencialment mediterrani, un excipient de la intel·ligència que està entre la consciència l’anàlisi. Antoni Miró és un mestre en aquesta manera de comunicar-se amb l’espectador, mitjançant una senya de complicitat que mou al somriure del cervell. [...]
Text complet
MADAME POMA, 1993 (Acrílic s/ taula, 196x68)Antoni Miró