Salta al contingut de la pàgina principal

Leopoldo Rodríguez Alcalde

[...] la inspiració de Miró es palesa amb evident rigor plàstic i amb una sàvia conjunció de medis. La propensió a la monumentalitat no esdevé frustrada, certament.
Text complet
TRISTESA, 1972 (Acrílic s/ taula, 59x59) Antoni Miró